Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн сурагчдын Хөдөлгөөний бодлого бодож сурахуйг цахим хэрэглэгдэхүүнээр дэмжих нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС КМТС багш, оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Б.Түмэнцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-25

Илтгэлийн хураангуй: Бага боловсролын багш нарын МХТ-ийн мэдлэгчадвар хандлагыг тандан тодорхойлж, улмаар математикийн хичээлээр заахад  хүндрэлтэй, хүүхэд ойлгоход төвөгтэй сэдвүүдийг илрүүлэн, уг асуудлыг цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглан шийдвэрлэх хэрэгцээ гарч байна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #математик сургалт #бага боловсрол #МХТ

Илтгэл нэмсэн: Б.Түмэнцэцэг