Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хичээлийн судалгаа хийх аргазүй

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах аргазүй-2015

Илтгэгч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-12-18

Илтгэлийн хураангуй: Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах аргазүй-2015 сэдэвт ЭШ-ний 3-р бага хуралд хичээлийн судалгаа хийх аргазүй сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр