Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын тэргүүлэх чиг хандлага

Илтгэсэн хурлын нэр: МБУС, ДУТС-ийн хамтарсан орчуулгын илтгэл

Илтгэгч:  Н.Түвшинлхагва

Хамтран илтгэгч: [Ч.Аззаяа:H.FL24]

Илтгэсэн огноо: 2015-01-15

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Илтгэл нэмсэн: Н.Түвшинлхагва