Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, өнөөгийн шаардлага бодит байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Арханагй аймаг дахь Багшийн сургуулийн ЕЭ тэнхимийн ЭШХ

Илтгэгч:  Б.Мөнх-Ачит

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-11

Илтгэлийн хураангуй: Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, өнөөгийн шаардлага бодит байдал

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй

Илтгэл нэмсэн: Б.Мөнх-Ачит