Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн сургалтын агуулга, аргазүйгээр дамжуулан ТХБ олгох боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн их семинар

Илтгэгч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран илтгэгч: [Л. Нарангэрэл :99.MON020]

Илтгэсэн огноо: 2012-02-16

Илтгэлийн хураангуй: Үгийн санг нэмэгдүүлэх, эх хэлнийхээ наад захын соёлыг эүэмшүүлэх, эх хэлийг харилцааны хэрэглүүр болох үүднээс заах

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хэрэгжүүлэх #хөгжүүлэх #боловсрол олгох

Илтгэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул