Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хэлний нэгжүүдийн хувиргал ба найруулан бичих чадварын хамаарал

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь Багшийн сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ц.Оюунчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-10

Илтгэлийн хураангуй:

Хувиргал гэдэг нь латин хэлний transformatio буюу өөрчлөлт, хувирал гэсэн үг бөгөөд хэлний өнгөн хувиргалд өөрчлөлт хийснээр гүн бүтцэд утгын өөрчлөлт ордог байна. Хэлний нэгжүүдийн хувиргал нь суралцагчдыг аливаа асуудалд олон талаас нь хандаж, боломжит хувилбарыг гарган тэдгээрээс хамгийн оновчтойг нь сонгох чадвартай болгох хөшүүрэг болно.  

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Оюунчимэг