Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хичээлийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн ФТС-ийн их семинар

Илтгэгч:  Я.Мөнхсайхан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-01-13

Илтгэлийн хураангуй: Хичээлийн судалгаа, түүний үе шат алхам, хичээлийн бэлтгэл судалгаа, хэрэглэгдэхүүний судалгаа, монголд дэлгэрүүлж буй байдал

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Я.Мөнхсайхан