Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Аэробик гимнастикийн үзүүлбэрийн үсрэлтийг дээд хэмжээний лабораторийн сорилтой харьцуулах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн сургууль Математикийн тэнхим

Илтгэгч:  Г. Болортулга

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-01-20

Илтгэлийн хураангуй:

Удиртгал:

            Огцом хүч нь аэробик гимнастикийн үзүүлбэрийн хамгийн чухал хүчин зүйл юм.  Үзүүлбэрийн үеэр гимнастикчид нь хүнд элементүүдийг төгс хийхийн зэрэгцээ их  болон бага түлхэлттэй,  аэробикийн хөдөлгөөнийг эрчимтэй, хөдөлгөөнтэй, хэмнэлтэй, тасралтгүй үзүүлэх чадвартай байх ёстой.