Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гэрэл бүлэг сэдвээр мэдлэг бүтээлгэх арга зүйн асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС. Дидактикийн их семинар

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-02-01

Илтгэлийн хураангуй: Хялбар туршилтын хэрэглэгдэхүүнийг Гэрэл бүлэг сэдвийн хүрээнд бэлтгэсэн арга зүйн асуудал, сургалтанд хэрэглэх боломжийг өгүүлэв.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн