Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Чанартай боловсролын үндэс

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн Эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Н.Түвшинтогтох

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-11

Илтгэлийн хураангуй: Суралцагчдад сурах арга барил төлөвшүүлэх арга замууд

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н.Түвшинтогтох