Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өсвөрийн хөнгөн атлетикчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Г.Батцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-17

Илтгэлийн хураангуй:

Ойрын зайн гүйлтийн сургалт-дасгалжуулалтын явцад бие бялдрын бэлтгэлжилт томоохон байр суурийг эзэлдэг.
Хүүхдийн булчингийн хүч, хурд, тэсвэр, хөдөлгөөний эвсэл, уян чанарын үзүүлэлтийг бие бялдрын бэлтгэлжилт гэнэ.

Хурд, хүч, хурд-хүчний, тусгай тэсвэрийн хөгжилт сайтай тамирчин спортын өндөр амжилтанд хүрэх хэмжүүр болж өгдөг.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Ойрын зайн гүйлт #хурд-хүч. #бие бялдрын бэлтгэлжилт #бие бялдрын чанарууд

Илтгэл нэмсэн: Г.Батцэцэг