Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дорнод монголын бичээсийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: "Ахисан түвшний судалгааны үр дүн-2016"

Илтгэгч:  М.Одмандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-11-08

Илтгэлийн хураангуй: Дорнод аймагт хийсэн бичиг соёлын судалгааны эрдэм шинжилгээний аяллын үр дүнг танилцуулж, шинээр олдсон бичвэр, хөшөө дурсгалын талаарх танилцуулгыг хийсэн.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #дорнод монгол #хөшөө дурсгал #бичигт хад #бичээс

Илтгэл нэмсэн: М.Одмандах