Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Тогтвортой нийлэмж цээр өгүүлбэрийн утга, үүрэг, хэрэглээг монгол хэлний сургалтад ашиглах нь”

Илтгэсэн хурлын нэр: Хэлний боловсролын тулгамдсан асуудлууд

Илтгэгч:  Г.Бямбацэрэн

Хамтран илтгэгч: [М.Энхжаргал:10.DHS190]

Илтгэсэн огноо: 2013-04-03

Илтгэлийн хураангуй: монгол хэлний сургалтад ашиглах тогтвортой нийлэмжүүд танини мэдүүлэхээс гадна суралцагчийн хүмүүнших, суралцах үйлд хөтлөх эх байвал сонирхолтой, түүнийг дагасан хэл, соёлыг эзэмшихэд тустай.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Бямбацэрэн