Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
монгол хэлэн дэх харь үгийн хэрэглээ

Илтгэсэн хурлын нэр: тэнхимийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Илтгэгч:  Л. Нарангэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-11-28

Илтгэлийн хураангуй:

Аливаа хэлний үгийн санд, тэр хэлээр хэлэлцэгч ард түмнээс янз бүрийн улс үндэстэнтэй түүхийн туршид харилцаатай байсныг харуулсан харь хэлний үг цөөнгүй байдаг.

Монгол хэлний үгийн санг ажиглахад ард түмний ахуй амьдрал, зан заншил, соёл боловсролтой холбоотой үгс, мөн нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагаар гарсан шинэ үг хэллэг дийлэнх хувийг эзэлж байдгаас гадна харь хэлний үг орж ирсэн нь цөөнгүй