Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
АЖИЛТНУУДЫН СТРЕСС - ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ ОНОЛЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ

Илтгэсэн хурлын нэр: ХУИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Б.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-16

Илтгэлийн хураангуй:

Abstract

This paper  focused on human service social welfare organizations and the issues and challenges associated with staff retention with regards to the social welfare populations. Having an understanding of the impact of stress on staff is important for retention focused supervisors who are working to build positive working relationships with staff. Everyone is susceptible to the impact of stress and supervisors who are concerned about the emotional health of their staff need to be aware of ways to help staff recognize when too much stress turns into distress and help them manage it.

 

Түлхүүр үг. Нийгмийн халамжийн салбарын хүний нөөц, ажлын байрны стресс, тогтвортой ажиллагаа

 

Ямар ч ажил мэргэжлийн хувьд тогтвортой ажиллана гэдэг нь ажиллах хүчний талаарх  судлагаанууд дээр үндэслэсэн ойлголт байдаг. Гэхдээ, ажиллах хүчний судлагаа дундаа нийгмийн халамжийн ажилтны тогтвортой ажиллах асуудлыг нийгэм сэтгэл зүйн олон хүчин зүйлтэй холбон тайлбарласан байдаг.

Тухайлбал нийгмийн ажилтнуудын ажлын байрны стресс нь тэдний тогтвортой ажиллагаанд нөлөөлдөг хүчин зүйлийн нэг юм.

Халамжийн салбарын ажилтнуудын хувьд тэдний ажлын байран дээрх онцлог нь бусад төрлийн ажил мэргэжилтнүүдээс илүү их стрессд ордог байна.стресст орно гэдэг нь хүмүүс хэтэрхий их хямарч бүх зүйлд сөрөгөөр ханддаг болохыг хэлнэ. Хэт их хямрах нь хүмүүсийн гэр бүл, ажил дээрх бусадтай харилцах харилцаанд муугаар нөлөөлдөг. Хүмүүс цаг үргэлж хувийн амьдрал дээр ч, ажил, улирдлагын асуудлууд дээрч тэр заримдаа ж

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хүний нөөц #ажлын стресс

Илтгэл нэмсэн: Б.Мягмарсүрэн