Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Small basic хэлийг ашиглан интерактив цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Математик, компьютерийн ухаан онол, арга зүй-2015

Илтгэгч:  Г.Ганбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-16

Илтгэлийн хураангуй:

Математикийн хичээлийг судлаж буй хүүхдүүдэд шинжлэх ухааны суурь ойлголтуудыг багш нар зөв тавьж өгөхийн тулд сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн зэрэг нь чухал үүрэгтэй юм. Small basic программчлалын хэлийг судлан математикийн хичээлийн геометрийн айн хүрээнд дүрсийн талбай приметрийг олох сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах.  Тухайн программчлалын хэлтэй танилцаж туршилт хийх, геометр айг судлах, Small basic хэлний график орчин, багаж хэрэгслүүдтэй ажиллах.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

g.ganbayar_0224@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Г.Ганбаяр