Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлийг судалж буй ангид зүйрлэл адилтгалын суурийг тавихад туслах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МОС, ГХС

Илтгэгч:  Г.Чулуун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-14

Илтгэлийн хураангуй: Адилтгал зүйрлэл нь найруулгазүйн уран сайхны хэрэглүүрийн нэг бөгөөд улс орны соёл зан заншилтай нягт уялдан гарч ирдэг.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Чулуун-Эрдэнэ