Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн биеийн тамирын хичээлийг бусад хичээлтэй холбон заах боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: Биеийн тамир, спорт-хөгжил-шинэчлэл

Илтгэгч:  Д. Пүрэвдорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-05

Илтгэлийн хураангуй: Бага насны хүүхдийн хэрэгцээ нь тоглох, хөдлөх байдаг учир нэгдүгээр ангид судлах хичээлүүдийн цөмд биеийн тамирын хичээлийг тавьж...

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Пүрэвдорж