Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
English langauge policy and it's implementation of non-English majored students in Mongolia.

Илтгэсэн хурлын нэр: ШУТИС-ийн ОУЭШХ-д англи хэл дээр илтгэл тавьсан.

Илтгэгч:  Н.Мөнхбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-03-30

Илтгэлийн хураангуй: МУБИС-ийн мэргэжлийн бус ангийн англи хэлний хэрэгжилтэнд хийсэн судалгаа, мэргэжлийн бус ангийн англи хэлний ном сурах бичигт хийсэн судалгаа, хөтөлбөрт хийсэн судалгаа, дэлхийн хэлний бодлогын хүрээлэнгийн тухай, монгол улсын англи хэлний бодлого түүний хэрэгжилтэнд хийсэн судалгаа.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #англи хэлний бодлого #бодлогын хэрэгжилт

Илтгэл нэмсэн: Н.Мөнхбаяр