Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-н биеийн тамирын хичээлийн үр дүнг дээшлүүлэх асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Архангай багшийн сургууль

Илтгэгч:  Б. Чулуун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-15

Илтгэлийн хураангуй: биеийн тамирын хичээлийг чанартай зохион байгуулсанаар хүүхд нэг бүрийг хөгжүүлэх бие бялдрын өв тэгш хөгжилтэй болгоход оршино

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Чулуун-Эрдэнэ