Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын математикийн хичээлд эцэг эхийн үүрэг оролцоо

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын уламжлал шинэчлэл

Илтгэгч:  Д.Амартүвшин

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-10-08

Илтгэлийн хураангуй: Бага боловсролын математикийн хичээлд эцэг эхийн оролцоог багш зөв чиглүүлж өгснөөр сурагчдын математикт суралцахыг дэмжих боломжтой

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #эцэг эх #бага боловсролын математик

Илтгэл нэмсэн: Д.Амартүвшин