Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Quality indicators of Teacher EDucation for Sustainable Development

Илтгэсэн хурлын нэр: Education Research-Innovation Development

Илтгэгч:  Б.Тунгалаг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-05-01

Илтгэлийн хураангуй:

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ

БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

 

Хураангуй

Энэхүү өгүүлэлд тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаар дэлхийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй үзэл баримтлалаас дурдаж, 2014 оны 11 сарын 10-12-ны өдрүүдэд Япон улсын Нагояа хотноо чуулсан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын нэгдсэн хурлаас тунхаглан зарласан “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ын талаар 2015-2019 онд дэлхийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр (Global Action Program for Education for Sustainable Development 2015-2019) – т тусгасан 5 чухал тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хийх үйл ажиллагааг танилцуулав. Уг хөтөлбөрт заасан хоёр дах тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд “Сурах, сургах орчинг хувирган өөрчилж, боловсролын агуулга болон сургалтад тогтвортой хөгжлийн зарчмыг тусгах”, гурав дах чиглэлийн хүрээнд “Багшлах боловсон хүчнийг ч

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Тунгалаг