Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Багш бэлтгэх сургуулийн дидактик хичээлийн сургалтын арга зүйн шинэчлэлийн асуудалд"

Илтгэсэн хурлын нэр: "Сургалтын чанар - боловсролын шинэчлэл"

Илтгэгч:  Л. Нарангэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-11-28

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #эсвэл тодорхой аргуудыг хөгжүүлж #хөгжлийн талаасаа бол боловсронгуй болгож байх арга хөгжүүлэх ур ухаан #шинжлэх ухаан Арга зүй /методика/ - Аливаа үйл гүйцэтгэх асуудалд тогтолцооны талаас нь хандвал багц арга #боловсронгуй болгох онол #Арга судлал /методология/ - Багц аргаас оновчтойг сонгох

Илтгэл нэмсэн: Л. Нарангэрэл