Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Ирээдүйд багш болох оюутны бүтээлч бие даасан байдлыг хөгжүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн Өмнөх Боловсролын сургууль Арга зүйн тэнхим, Гадаад хэлний сургууль хамтарсан тэнхмийн их семинар

Илтгэгч:  Ч.Доржханд

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-01-15

Илтгэлийн хураангуй:

Ирээдүйд нэр хүндтэй мэргэшсэн багш болох үндсийг өнөөгийн оюутнуудын дунд бүтээлчээр суулгаж өгөх асуудал, бүтээлч бие даасан байдлыг бүтцийн талаас нь задлан шинжилж, тэдгээрийг хөгжүүлэхэд шаардагдах нөхцөл, арга барил, хэлбэр зэргийг энэхүү илтгэлд өгүүлсэн байна.