Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол орны далавчтан (Chiroptera Blumenbach, 1779)-ы зүйлийн бүрдэл

Илтгэсэн хурлын нэр: МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН МАТЕМАТИК, БАЙГАЛИЙН УХААНЫ СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН ЗѲВЛѲЛИЙН ӨРГӨТГӨСӨН ХУРАЛ

Илтгэгч:  Ж.Ариунболд

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-03-04

Илтгэлийн хураангуй: Монгол орны далавчтан (гардалавчтан, сарьсан багваахай)-ы олон янз байдал, тархац, амьдрах орчны сонголт, биологи, хамгааллын зарим асуудал

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ж.Ариунболд