Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн хөгжлийн асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Боловсролын хүрээлэн-БС

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-09

Хуудас дугаар: 38

Өгүүллийн хураангуй:

Манай улс боловсролын системдээ өндөр хөгжилтэй орнуудын туршлагаас судалж, түүний дэвшилттэй болон өөрийн орны нөхцөлд тохирохыг туршин хэрэгжүүлж, сургалтыг шинэчлэх, хөгжүүлэх, иргэддээ чанартай боловсролыг эзэмшүүлэхийн тулд нэн түрүүнд багшийг хөгжүүлэх, чадваржуулах, тэдний нийгмийн амьдрал, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах хэрэгтэй байгаа юм.

Нөгөө талаас боловсролын шинэчэлэлийн энэ үед багш өөрийгөө хөгжүүлэх, хөгжих нөхцөл бололцоог эрж хайх, хөгжих үйл явцаа зохион байгуулах нь багш бидний үүрэг болоод байна. Иймд юун түрүүнд чанартай сургалт, сайн сургууль, боловсролтой нийгмийг бий болгох үндэслэлийн нэг нь багшийн хөгжлийн асуудал юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #сургалт #Багш

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа