Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Экскурс хичээлийг зохион байгуулах нь”

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол судлал сэтгүүл

Зохиогч:  Ц.Буянжаргал

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-04-09

Хуудас дугаар: 64

Өгүүллийн хураангуй:

Өнөөдөр бага ангийн багш нар хичээл заах арга, хэлбэрээ өөрчилж, цаг үеийн байдалтай уялдуулан сургалтаа төлөвлөн явуулах зайлшгүй шаардлагатай болоод байна.  Хүүхдийн мэдлэг, хөгжил, танин мэдэхүй болоод амьдарч буй орчин, байгаль ертөнцтэй танилцахын эх үндэс нь хүн байгалийн хичээл яах аргагүй мөн билээ. Бага ангийн багш нар маань хэдийгээр сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хичээл сургалтаа явуулж байгаа хэдий ч, хүн байгаль хичээлийн ихэнх сэдвүүд экскурсээр зохион байгуулж болохоор байдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Бага анги

Хавсаргасан файл:

Buya uguulel.docx;


Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Буянжаргал