Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ОЮУТНЫ БИЕ ДААХ АЖЛЫН ҮР ДҮНГ САЙЖРУУЛАХ НЬ /БИЧИЛ СУДАЛГАА/

Хэвлэлийн нэр: НХУС, ЭШБ№5

Зохиогч:  Х.Нармандах

Хамтран зохиогч: [Б.Нямсүрэн:H.FL17]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-04-30

Хуудас дугаар: 125

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #бие даах ажил #бүтээлч үйл ажиллагаа

Өгүүлэл нэмсэн: Х.Нармандах