Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Албан газар болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын нэр хаягийн зарим асуудалд

Хэвлэлийн нэр: МУБИС-ийн Архангайн Багшийн сургууль

Зохиогч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-05

Хуудас дугаар: 144-149

Өгүүллийн хураангуй: Орчин цагийн монгол хэлний үг товчлон нэрлэх ёс горимыг хэтрүүлж, журам дүрэмгүй хамаагүй товчилбол уншигч олонд ойлгогдохгүй оньсого таавар шиг юм болоод ард нийтийг ном, хэвлэлээр үйлчилхэд саад учруулж болно. Иймийн тул үг товчлох дүрэм журмыг сайтар боловсруулж тогтоох хэрэгтэй.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хэлний хэрэглээ-соёл #үг хураах ёс #журамлах арга зам #өнөөгийн байдал #хэлний хэм хэмжээ

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул