Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчдын нот таних, унших, бичих чадварыг “Дамжуулан уншуулах” төрлөөр хөгжүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: Багшийн хөгжил-технологийн шинэчлэл

Зохиогч:  Л.Цэрэннадмид

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-14

Хуудас дугаар: 178-184

Өгүүллийн хураангуй: Хөгжмийн  боловсрол хичээлийн зорилго байгаль нийгэм дэх юмс үзэгдлийг хөгжмөөр дамжуулан хүртэх, мэдрэх,  ойлгох, хэрэглээ болгох цогц чадамж бүхий иргэн төлөвшүүлэхэд оршино. Иймээс,  хөгжмийн боловсрол хичээлийн агуулга, арга зүй  нь суралцагчдын хөгжмийн боловсролын мэдлэгт тулгуурлан, нотны мэдлэг, нот унших бичих чадвар, хөгжмийн өнгө тембрийг сонсож дагаж дуулах, хөгжимдөх, хоолойн дасгал зөв дуулах, амьсгалаа зөв хувиарлах, хөгжим тоглох арга барил, гоо сайхны мэдрэмж, танин мэдэхүйг хөгжүүлэх хөгжимдөх ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэдэг. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хөгжмийн боловсрол #үндсэн долоон эгшиг #оюутны хөгжил

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Цэрэннадмид