Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж

Хэвлэлийн нэр: Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам, үндэсний 3-р бага хурлын материал

Зохиогч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран зохиогч: [Б.Оюун-Эрдэнэ:M.MS08]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-02-01

Хуудас дугаар: 144

Өгүүллийн хураангуй: оюутны бие даалтыг үнэлж хэмжээсжүүлэх

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн