Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний хичээлд нийгмийн цахим сүлжээг ашиглах нь

Хэвлэлийн нэр: МУБИС-н НХУС-н ЭШБ №5

Зохиогч:  Ц.Анхныбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-04-20

Хуудас дугаар: 88-93

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #эссэ #үгийн нөөц #facebook group #оролцогч #зарчим #хэлэцүүлэг

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Анхныбаяр