Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Ой тогтоолтын талаарх сэтгэл зүйн зарим асуудал

Хэвлэлийн нэр: МУИС-ийн Боловсрол судлал сэтгүүл

Зохиогч:  Г.Нэргүйбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-20

Хуудас дугаар: 55-58

Өгүүллийн хураангуй: Memory is important role at  human know processing. You’ll need to know three processes of memory /encoding, storage, retrievel/ and three types of memory /sensory memory, short-term memory, long-term memory/. We explained at this article about modern psychological concepts, ideas, models of memory. The knowledge need become argument of learning process. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #шидэт тоо 7-+ 2 #богино хугацааны ой #мэдрэмжийн ой #урт хугацааны ой #Эббингаузын марталтын муруй

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нэргүйбаатар