Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бичиг үсгийн боловсрол, түүний түвшин

Хэвлэлийн нэр: "Нээлттэй Сургууль" сонин

Зохиогч:  Б.Лхасүрэн

Хамтран зохиогч: Jadambaa B.,[Л.Энхбаяр :H.EM14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-01-15

Хуудас дугаар: (01) 61

Өгүүллийн хураангуй:

Эрт дээр үеэс өнөөг хүртэл бичиг үсгийн боловсролын тухай ойлголт нь бусад ойлголтын нэгэн адил тасралтгүй шинэчлэгдэн хөгжиж иржээ. Анх хүн төрөлхтний аман харилцааны хөгжлийн тодорхой шатанд тухайн улс үндэстний хүмүүс хоорондоо өөр өөрийн гэсэн өвөрмөц соёл, онцлогтой тодорхой дүрс, тэмдэг хэрэглэн бичгээр харилцаж, түүх соёлоо хойч үедээ тэмдэглэн үлдээж эхэлснээр үндэстэн бүрийн хэлний үндэс болсон бичиг үсэг, түүний эзэмшилтийг тодорхойлсон бичиг үсэгтэн, бичиг үсгийн боловсрол хэмээх ойлголтууд үүсч бий болжээ. Эдгээр ойлголтууд нь цаг хугацааны болон тухайн нийгэм, хувь хүний хэрэгцээний өөрчлөлт, шинэчлэлийн аясаар байнга өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж иржээ. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #энгийн чадвар #тухайн шинжлэх ухааны бичиг үсгийн боловсролын агуулга

Хавсаргасан файл:

Litearcy Level PAPER_Jan 2005.pdf;


Өгүүлэл нэмсэн: Б.Лхасүрэн