Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: Дорнод, Эрдэм шинжилгээний бүтээл

Зохиогч:  Б.Эрдэнэтуул

Хамтран зохиогч: [С. Нэргүйцэцэг:K.HS23]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-02-02

Хуудас дугаар: 44-51

Өгүүллийн хураангуй: Судалгаа нь уншиж байгаа зүйлийнхээ агуулгыг бодох төдийгүй өөрийн амьдралын туршлага, тухайн эхийн талаар өөрт хуримтлагдсан мэдлэг зэрэгтэйгээ холбож түүнийг янз бүрийн нөхцөлд хэрэглэж сурах төдийгүй уншиж мэдсэн зүйл нь цаашид бие даан сурах, шинэ мэдлэг бүтээх аргачлал нь болох хандлага байгаа эсэхийг илрүүлэх ёстой бөгөөд оюутны бүтээлчээр унших буюу эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг эзэмшүүлэх зорилготойгоор  семинар хичээлийг зохион байгуулсан.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #эх бичвэр #задлан шинжлэх #бүтээлчээр унших арга #нэгтгэн дүгнэх #хичээлийн судалгаа

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Эрдэнэтуул