Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэргэжлийн болон ерөнхий англи хэлний сургалтын үнэлгээний асуудал

Хэвлэлийн нэр: Их дээд сургуулиудын мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөгжил (Мандах бүртгэл ДС)

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-25

Хуудас дугаар: 73

Өгүүллийн хураангуй: ыөа

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн