Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн хөгжлийн зарим ачуудал

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн сэтгүүл

Зохиогч:  Л.Цэрэннадмид

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-04-14

Хуудас дугаар: 15-21

Өгүүллийн хураангуй:

Иргэн төлөвшүүлэх үйл ажиллагаа нь цаг хугацаа, орон зай, нарийн  арга барил, ур чадвар, эв дүй шаарддаг улс үндэстний эрх ашгийн амин чухал асуудал юм. Улс үндэстнийхээ амин чухал эрх ашиг, эх орныхоо хөгжил дэвшлийн хувь заяаг шийдвэрлэх ирээдүйн иргэдээ эрүүл чийрэг бие бялдартай, цэвэр ариун ёс суртахуунтай, саруул тунгалаг оюун ухаантай, бие дааж ажиллах чадвартай болгон сурган хүмүүжүүлж, хөгжүүлж төлөвшүүлэх нь үе үеийнхний хойч үеийнхээ өмнө хүлээх түүхэн үүрэг байдаг.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #боловсронгуй болгох #хамтран ажиллах #хөгжүүлэх #судлах #хүмүүжүүлэх #төлөвлөх #шинэчлэх #дээшлүүлэх #өөрчлөх

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Цэрэннадмид