Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ХӨГЖИХ АРГА ЗАМУУД

Хэвлэлийн нэр: БСШУЯ"Боловсрол судлал" сэтгүүл

Зохиогч:  Л.Цэрэннадмид

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-22

Хуудас дугаар: 24-29

Өгүүллийн хураангуй:

Орчин үед хүний хүчин зүйлийн нөөц нь улс орны тогтвортой хөгжлийн гол эх сурвалж болж байна. Иймд сургалтын тогтолцоо, технологийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэгч гол хүч болсон багш, сургалт арга зүйн ажлын зорилт, мөн чанар агуулга, бүтээлч шинж, эрх үүрэг, нийгэмд эзлэх байр суурь, үйлчилгээний хүрээ, багшид тавигдах ерөнхий шаардлагыг тодорхойлох, сургалт арга зүйн ажилд үнэлгээ өгөх, судалгаа шинжилгээ хийх шаардлагатай байгаа юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хамтын ажиллагаа #сургалтын орчин

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Цэрэннадмид