Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчдын өөрийн жолоодлогыг судлах нь

Хэвлэлийн нэр: Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал

Зохиогч:  Б.Лхасүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-06-15

Хуудас дугаар: 5-10

Өгүүллийн хураангуй:

It aims to explore self-regulation of the first and fourth year students to help them succeed in their academic performance. Questionnaires and unstructured observation were employed to obtain qualitative data from freshmen and seniors of English teaching and foreign language education program. The findings show that these students’ overall mean score was in the bottom quartile.  Thus some effective instructional strategies for encouraging self-regulation in the classroom are recommended to improve learner self-regulation. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #learning strategies #self-regulation #metacognition

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Лхасүрэн