Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
3. Оюутны багаар хамтран ажиллах үйлийг дэмжин хөгжүүлэх

Хэвлэлийн нэр: Багшлахуйн онол, арга зүй

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-19

Хуудас дугаар: 50

Өгүүллийн хураангуй:

Өнөө үед багш болох оюутнуудыг багаар ажиллах чадварт суралцуулах явдал нэн чухал асуудлын нэг болж байна. Иймээс их, дээд сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан семинар хичээлийг багаар зохион явуулж, хичээлийн судалгаа хийж, оюутны багаар хамтран ажиллах үйлийг хэрхэн яаж хөгжүүлэх туршилт хичээлийг төлөвлөж, түүний үр дүнг тооцох зорилгоор энэхүү судалгааг хийсэн юм.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #оюутны хамтын ажиллагаа #судалгаа #үр дүн #хөгжил

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг