Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Music teacher training practice, renovation and future tendencises

Хэвлэлийн нэр: Боловсролын судалгаа инновацийн хөгжил

Зохиогч:  Л.Цэрэннадмид

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-12-05

Хуудас дугаар: 202-205

Өгүүллийн хураангуй: Part of changes and renovation being impiement in education sector of our country. mongolia is development issuis of art, culture and music education.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Цэрэннадмид