Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ХӨГЖИМ ТОГЛОХ ЧАДВАР, ОЮУТНУУДЫН ХӨГЖИЛД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний цуврал сэтгүүл

Зохиогч:  Л.Цэрэннадмид

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-08

Хуудас дугаар: 22-24

Өгүүллийн хураангуй: Оюутан бүрийн хөгжмийн боловсролын мэдлэг чадварыг сайжруулах, сургалтын технологийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, тэдний ур чадвар, гоо сайхны мэдрэмжийг хөгжүүлж, судлан сайжруулах 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хөгжмийн боловсрол

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Цэрэннадмид