Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи-монгол хэлний хэлц үйл үгийн бүтэц, хэрэглээг зэрэгцүүлэн судлах нь

Хэвлэлийн нэр: Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Эрдэм Шинжилгээний Бичиг

Зохиогч:  Б.Лхасүрэн

Хамтран зохиогч: Nyamgerel P.

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-06-05

Хуудас дугаар: 7-15

Өгүүллийн хураангуй:

English phrasal verbs sometimes called multi-word verbs consist of two, or sometimes three, words. Grammatically, phrasal verbs can be transitive and intransitive. In order to use transitive verbs correctly, learners need to know where to put the object. With some phrasal verbs often called separable verbs, the object can go either between the verb and the particle or after the particle.  It discusses the findings of a comparative study of phrasal verb usage in English and Mongolian based on G.Akim’s translation of “The old man and the sea” by Hemingway. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #тусгаарлагддаг ба тусгаарлагддаггүй хэлц үйл үг #сүегэр нэгж

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Лхасүрэн