Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гэр бүлийн орчинд хүүхдийг хөгжүүлж ирсэн Монголчуудын уламжлал арга барил

Хэвлэлийн нэр: Бага насны хүүхдийн хөгжлийн гэр бүлийн орчинд дэмжих нь сэдэвт үндсэний чуулганы илгэлүүдийн эмхтгэлд

Зохиогч:  Г.Нэргүйбаатар

Хамтран зохиогч: [Б.Эрдэнэтуул:K.HS19]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-03

Хуудас дугаар: 32

Өгүүллийн хураангуй: Гэр бүлийн орчинд хүүхдээ сурган хүмүүжүүлж ирсэн Монголчуудын уламжлалт арга барил нь өвөрмөц онцлогтой, өөрийн гэсэн хөгжлийн түүх, арга барилтайгаар хөгжиж ирсэн. Айлаас ирэхээр авдараа уудал гэдэг бид хүүхдийг хөгжүүлэх өөрийн уламжллат арга ухаанаа сэргээн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх нь нэн ач тустай юм

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ардын сурган хүмүүжүүлэх зүй #уламжлал #хүүхдийн хөгжил

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нэргүйбаатар