Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Using cooperative learning to teach Math students

Хэвлэлийн нэр: БУИС ОУЭШХ

Зохиогч:  Х.Нармандах

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-05-18

Хуудас дугаар: 42

Өгүүллийн хураангуй:

The study aims to: 1) describe the effects of cooperative learning on achievement motivation of math students; 2) reveal any changes in both students’ and teacher’s behavior through cooperative learning; 3) try to make positive environment.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #ccoperative learning

Өгүүлэл нэмсэн: Х.Нармандах