Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын орчны тухай асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Орон нутгийн хөгжил, боловсролын асуудал ЭШБ

Зохиогч:  Л.Цэрэннадмид

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-27

Хуудас дугаар: 85-89

Өгүүллийн хураангуй:


Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #материаллаг орчин #сургалтын орчин #сэтгэлзүйн орчин

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Цэрэннадмид