Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн 12 жилийн “Эрүүл мэнд” Үндэсний сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж

Зохиогч: Э. Мөнгөнтулга Хэвлүүлсэн газар: УЛААНБААТАР ХОТ

ЕБС-ийн 12 жилийн “Эрүүл мэнд” Үндэсний сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж

Зохиогч: Э. Мөнгөнтулга Хэвлүүлсэн газар: УЛААНБААТАР ХОТ

ЕБС-ийн 12 жилийн “Эрүүл мэнд” Үндэсний сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж

Зохиогч: Э. Мөнгөнтулга Хэвлүүлсэн газар: УЛААНБААТАР ХОТ

ЕБС-ийн 12 жилийн “Эрүүл мэнд” Үндэсний сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж

Зохиогч: Э. Мөнгөнтулга Хэвлүүлсэн газар: УЛААНБААТАР ХОТ

ЕБС-ийн 12 жилийн “Эрүүл мэнд” Үндэсний сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж

Зохиогч: Э. Мөнгөнтулга Хэвлүүлсэн газар: УЛААНБААТАР ХОТ

Магистрын шалгалтын тест

Зохиогч: Э. Батчимэг Хэвлүүлсэн газар:

Сонгон мэргэших хичээлийн зөвлөмж

Зохиогч: Н. Долгорсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Интерпрусс ХХК

Ерөнхий суурь болон сонгон мэргэших хичээлийн багц хөтөлбөр

Зохиогч: Н. Долгорсүрэн Хэвлүүлсэн газар: Мигма ХХК

Монголын сэтгүүлзүйн боловсролын загвар хөтөлбөр

Зохиогч: С. Амартүвшин Хэвлүүлсэн газар: Хэвлэлийн хүрээлэн

Сэтгүүлч мэргэжлийн хөтөлбөрийн тайлан

Зохиогч: С. Амартүвшин Хэвлүүлсэн газар: Китаб ХХК

Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги

Зохиогч: Н. Мягмарцоож Хэвлүүлсэн газар: МУЗГ. Шадар сайдын ажлын алба. Хүүхдийн төлөө газар.

---------------
<<
1 2 3
>>