Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэдээлэл зүй 2

Зохиогч:  Н. Дайвий-Од

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7-8-р ангид судлах "Мэдээлэл зүй" хичээлийн сурах бичиг. Хянан тохиолдуулсан Л.Чойжоованчиг. Мэдээлэл зүй-1 номын дараагийн боть. 

Хэвлүүлсэн газар: Хаан Принтинг ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2005/09/15

Хуудасний тоо: 200

Түлхүүр үг: #мэдээлэлзүй 7 8-р анги #мэдээлэл зүй 2 #мэдээлэлзүй 2 #мэдээлэл зүй 7 8-р анги


Бүтээл нэмсэн:Н. Дайвий-Од