Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Төрийн бодлогын үйл явц дахь иргэдийн оролцооны зарим асуудал (1990 оноос хойш)

Зохиогч:  Н.Мягмарцоож

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: 1990 оноос хойшхи төрийн бодлогын үйл явц дахь иргэдийн оролцооны асуудлыг тодорхойлохыг зорьсон. Ингэхдээ бодлого боловсруулах болон хэрэгжүүлэх үйл явц дахь иргэдийн оролцооны асуудлыг мэдээлэл, зөвлөлдөөн, идэвхитэй оролцоо, хяналт үнэлгээ гэсэн хэлбэрүүдээр тодорхойлсон.

Хэвлүүлсэн газар: МУБИС

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/03/23

Хуудасний тоо: 125

Түлхүүр үг: #төрийн бодлогын үйл явц дахь иргэдийн оролцоо #төрийн бодлого


Бүтээл нэмсэн:Н.Мягмарцоож