Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өнөөгийн Япон орон

Зохиогч:  Ц.Буянжаргал

Хамтран зохиогч: [Ц.Пүрэвдорж:99.GEN060]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Ispring suite програмыг ашиглан 3D ном хийж хичээлд ашигласан.

Хэвлүүлсэн газар: Архангай

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо: 10

Түлхүүр үг: #шашин шүтлэг #эдийн засаг #Япон орны хүн ам

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Ц.Буянжаргал